ปู วิชชุดา สวนสุวรรณ

Welcome

วิชชุดา สวนสุวรรณ เกิดที่กรุงเทพมหานคร เธอเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจำนงค์วิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนผู้หญิงล้วน

เรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชชุดาก็ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนบางกะปิ แต่โรงเรียนนี้เธอได้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3

ก็ได้ย้ายมาเรียนโรงเรียนโสมาภาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และในชั้นมัธยมต้นเธอสามารถสอบเข้าโรงเรียนบางกะปิได้

เธอเรียนที่โรงเรียนนี้ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่านั้น เพราะสอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ ซึ่งการสอบเทียบในครั้งนั้นเธอทำตามเพื่อนเท่านั้นเอง

และท้ายสุดกับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน หรือ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปัจจุบัน

อาลัย วิชชุดา

จากก้อนดินกลายเป็นดาวพราวพร่างฟ้า ประชันแสงแข่งดาราแซมฟ้าสวย

ระยิพราวดังดาวรุ่งที่พุ่งพวย ประดับด้วยความดีประดุจดาว

ว่ามิเคยให้ใครลือเลื่องอื้อฉาว ไม่เคยทำเรื่องบัดสีราคีคาว

ทุกย่างเธอตั้งระวังตน ทุกบทบาทที่เธอเล่นเป็นประจักษ์

ใครก็รักหลงเธอทุกแห่งหน ทุกดวงใจจำตรึงซึ่งกมล

ด้วยความดีจึงช่วยดลเธอโด่งดัง มาบัดนี้เฑอจากไปไม่คืนกลับ

ไม่รู้รับเรื่องราวของโลกหลัง ทั้งพ่อแม่นองน้ำตาประดาประดัง

ที่โถมถั่งหลั่นรินแทบสิ้นใจ อาลัยลูกดวงจินต์แทบสิ้นแล้ว

หัวใจแป้วหน้าซบสลบใสล ยามคิดถึงจะเรีกหา ณ ที่ใด

เมื่อมองไปอ้างว้างช่างอาวรณ์ เธอดับแสงจากโลกเก่าอันเน่าหนัก

เพือผ่อนพักใจกายหายเหนื่อยอ่อน สู่โลกใหม่เบื้องหน้าฟ้าอมร

โลกที่ไม่รุ่มร้อนเป็นฟอนไฟ พักเสียเถิด "วิชชุดา" หาหล้าอิด

ทั้งชีวิตเธอเหนื่อยหนักนักใช้ใหม ที่ทุกที่คนทุกคนใจทุกใจ

จะจดจำเธอไว้นิจนิรันดร์